OVER HET PROJECT

Happiness@work heeft als doel de tevredenheid en het geluk op de werkvloer te verhogen. Uit onderzoek is gebleken dat gelukkige mensen meer succesvol zijn, een sterk gevoel van zingeving ontwikkelen en authentieke, op samenwerking gerichte connecties aangaan met anderen.

TIn dit project is het baanbrekende onderzoek van Martin Seligman naar positieve psychologie en welzijn geïntegreerd. Zijn “PERMA”-theorie (Positieve Emotie, Betrokkenheid, Relaties, Betekenis en Prestatie) zal de basis vormen van alle outputs van het project, van onze Happiness Circles™-mentoring tot e-learningmodules op het online platform. Seligman (2001) vertelt ons dat “Geluk een cognitieve evaluatie is dat het leven van een individu zich in de juiste richting beweegt, dat een individu voortdurend op zoek is naar betekenis en zingeving in het leven, en dat het vaak positieve emoties nodig heeft”.

Seligman, M. (2011). Flourish: A visionary new understanding of Happiness and Well-being. New York, Atria Paperback.

Positieve psychologie kan bijdragen aan het verhogen van geluk en welzijn binnen organisaties en zal daarom de rode draad vormen van alle Happiness@Work projectactiviteiten. Deze stroming binnen de psychologie vult de traditionele focus op de pathologie aan met de studie van de menselijke sterktes en kwaliteiten en de factoren die bijdragen tot een volwaardig en zinvol leven.

Het hoofddoel van het project is om het geluk en de tevredenheid op de werkvloer te verhogen door de positieve psychologiemethodologie in de praktijk toe te passen. We richten ons op micro-ondernemingen (10 of minder werknemers), waarbij we een draagvlak willen creëren voor zowel de zaakvoerders als de werknemers. We willen dit realiseren door de 5 bouwstenen van welzijn van M. Seligman in de praktijk om te zetten en te vertalen naar een context waar zaakvoerders en medewerkers zich mee kunnen identificeren.

Partners, verspreid over heel Europa, zullen een innovatieve en blended opleidingsmethodologie ontwikkelen die online (Happinss@Work Online Learning Platform) en face-to-face (Happiness Circles™) leren combineert. De opleiding is joboverstijgend en kan worden toegepast in elke sector. We testen de opleiding in 2 pilootsessies met zowel zaakvoerders als medewerkers.

DE 5 BOUWSTENEN VAN WELZIJN EN GELUK

(Seligman, 2011)

De 5 bouwstenen van welzijn staan bekend als PERMA.
Deze bouwstenen kunnen mensen helpen in het bereiken van een leven vol geluk, voldoening en zingeving.

Seligman, M. (2011). Flourish: A visionary new understanding of Happiness and Well-being. New York, Atria Paperback.

N

Positieve emoties

N

Betrokkenheid

N

Relaties

N

Zingeving

N

Prestaties en Succes

Timing project

Timing van het project

November 2019 – April 2022 (30 maanden)

Timing van de pilootsessies

Januari – April 2021
Augustus – November 2021