Partners

Partners, verspreid over heel Europa, zullen een innovatieve en blended opleidingsmethodologie ontwikkelen die online (Happinss@Work Online Learning Platform) en face-to-face (Happiness Circles™) leren combineert. De opleiding is joboverstijgend en kan worden toegepast in elke sector. We testen de opleiding in 2 pilootsessies met zowel zaakvoerders als medewerkers.
Obelisk gelooft dat sterke mensen, sterke organisaties maken; een persoonlijke aanpak noodzakelijk is; ontwikkelingsprocessen van mensen, teams en organisaties samen hangen. Daarom versterken en verbinden we mens en organisaties van binnenuit om bewuste en duurzame professionele keuzes te maken.
We doen dit door training, coaching en begeleiding van organisaties, werknemers en werkzoekenden.
Inova heeft gespecialiseerde en uitgebreide ervaring in het geven van workshops, trainingen en mentorprogramma’s die erop gericht zijn om loopbaanbegeleiders, managers, medewerkers en individuen te ondersteunen bij het optimaal benutten van hun potentieel op de werkvloer. Inova geeft persoonlijke ontwikkeling/soft skills development workshops en de innovatieve trainingsmethodiek van Mentoring Circles in de UK.
Globalnet sp zoo is een onderwijsinstelling, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die behoort tot het niet-formele leersysteem in Polen en is vooral actief op het gebied van volwasseneneducatie. Het bedrijf ontwerpt, ontwikkelt en implementeert e-learningproducten en -software en levert e-learningoplossingen en -diensten voor het bedrijfsleven en het onderwijs.
EDIT VALUE heeft 13 jaar ervaring in het ondersteunen van KMO’s bij hun managementuitdagingen door het verlenen van business consulting diensten aan hun klanten op het gebied van Strategisch Management, Financieel Management en Human Resources Management. EDIT VALUE is regelmatig aanwezig op evenementen en workshops over ondernemerschap waardoor ze een groot netwerk ontwikkeld hebben van startende ondernemers en zakenpartners.
Materahub biedt marketing- en ICT ondersteuning aan de culturele sector, het beheer van culturele erfgoedsites in de UNESCO site van Matera, het door de EU gefinancierde projectontwerp, het beheer, de monitoring en de opleiding van publieke en private instanties om verandering en innovatie te stimuleren. Materahub ondersteunt de creatieve en culturele actoren om hun projecten om te zetten in duurzame economische activiteiten.