O PROJEKCIE

Happiness @ work ma na celu zwiększenie zadowolenia i szczęścia w miejscu pracy. Stwierdzono, że szczęśliwi ludzie odnoszą większe sukcesy, rozwijają silne poczucie celu i tworzą autentyczne, współpracujące więzi z innymi.

Projekt obejmuje przełomowe badania Martina Seligmana dotyczące psychologii pozytywnej i dobrego samopoczucia. Jego teoria „PERMA” (pozytywne emocje, zaangażowanie, relacje, poczucie sensu i osiągnięcia) będzie stanowić podstawę wszystkich rezultatów projektu, od mentoringu Happiness Circles ™ po moduły e-learningowe na platformie online. Seligman (2001) mówi nam, że „Szczęście jest oceną poznawczą tego, że życie jednostki zmierza we właściwym kierunku, ciągłym poszukiwaniu sensu i celu w życiu oraz częste pozytywne emocje”.

Seligman, M. (2011). Flourish: Nowe, wizjonerskie rozumienie szczęścia i dobrego samopoczucia. Nowy Jork, Atria Oprawa miękka.

Psychologię pozytywną można wykorzystać do zwiększenia szczęścia i dobrego samopoczucia w pracy, dlatego będzie ona na czele wszystkich działań w ramach tego projektu Happiness @ Work. Ta dziedzina psychologii uzupełnia tradycyjne podejście do patologii poprzez badanie ludzkich mocnych stron i cnót oraz czynników, które przyczyniają się do pełnego i znaczącego życia.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szczęścia i zadowolenia w miejscu pracy poprzez wdrożenie pozytywnej metodologii psychologicznej w mikroprzedsiębiorstwach (10 lub mniej pracowników), zbudowanie systemu wsparcia zarówno dla menedżerów mikroprzedsiębiorstw, jak i pracowników. Zostanie to zrealizowane poprzez wprowadzenie w życie 5 składników dobrego samopoczucia M. Seligmana i przełożenie ich na kontekst, do którego mogą odnosić się menedżerowie mikroprzedsiębiorstw i ich pracownicy.

Partnerzy, szeroko rozproszeni w całej UE, aby zwiększyć zasięg i wpływ projektu  Happiness @ Work, opracują innowacyjną metodologię podwójnego szkolenia, łącząc szkolenia online (Happiness @ Work Online Learning Platform) i face-to-face (Happiness Circles ™) które jest w pełni transcendentne i dlatego może być stosowane w każdym sektorze działalności. Program zostanie przetestowany w ramach dwóch szkoleń pilotażowych, a menedżerowie mikroprzedsiębiorstw i pracownicy będą bezpośrednio szkoleni w ramach partnerstwa.

Pięć SKŁADNIKÓW DOBROSTANU (WELLBEING)

(Seligman, 2011)

5 składników dobrego samopoczucia nazywa się PERMA.

Te elementy mogą pomóc ludziom osiągnąć życie pełne spełnienia, szczęścia i sensu.

Seligman, M. (2011). Flourish: Nowe, wizjonerskie rozumienie szczęścia i dobrego samopoczucia. Nowy Jork, Atria Oprawa miękka.

N

POZYTYWNE EMOCJE

N

ZAANGAŻOWANIE

N

RELACJE

N

POCZUCIE SENSU

N

OSIĄGNIĘCIA

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

Listopad 2019 – kwiecień 2022 (30 miesięcy)

OKRES PILOTOWANIA MENTORINGU HAPPINESS CIRCLES ™

Styczeń-kwiecień 2021 r
Sierpień-listopad 2021 r