PARTNERZY

Partnerzy, szeroko rozproszeni w całej UE, aby zwiększyć zasięg i wpływ projektu Happiness @ Work, opracują innowacyjną metodologię podwójnego szkolenia, łącząc szkolenia online (Happiness @ Work Online Learning Platform) i face-to-face (Happiness Circles ™) które jest w pełni transcendentne i dlatego może być stosowane w każdym sektorze działalności. Program zostanie przetestowany w ramach dwóch szkoleń pilotażowych, a menedżerowie mikroprzedsiębiorstw i pracownicy będą bezpośrednio szkoleni w ramach partnerstwa.
Obelisk to organizacja oferująca liczne szkolenia obejmujące umiejętności zarządzania i komunikacji. Wspiera również i doradza osobom, zespołom i organizacjom poprzez różnego rodzaju zmiany (konsultacje i szkolenia), dbając o cały personel administracyjny, a nawet mają możliwość organizowania takich szkoleń (lub innych wydarzeń, takich jak przyjecia).
Inova ma specjalistyczne i bogate doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń i programów mentorskich mających na celu wsparcie doradców zawodowych, menedżerów, pracowników i osób fizycznych w wykorzystaniu ich pełnego potencjału w miejscu pracy. Inova organizuje warsztaty rozwoju osobistego / umiejętności miękkich i innowacyjną metodologię szkolenia Mentoring Circles w Wielkiej Brytanii.
Globalnet sp zoo to instytucja edukacyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która należy do systemu uczenia pozaformalnego w Polsce i działa głównie w obszarze uczenia się dorosłych. Spółka projektuje, rozwija, wdraża produkty i oprogramowanie e-learningowe oraz zapewnia rozwiązania i usługi e-learningowe dla sektora biznesowego i edukacji.
EDIT VALUE ma 13 lat doświadczenia we wspieraniu MŚP w ich wyzwaniach związanych z zarządzaniem, zapewniając swoim klientom usługi doradztwa biznesowego w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania finansami i zarządzanie zasobami ludzkimi. EDIT VALUE jest również zapraszany na warsztaty i wydarzenia dotyczące przedsiębiorczości rozwijającej dużą sieć z młodymi przedsiębiorcami, menedżerami i przedsiębiorcami i partnerami biznesowymi.
MMaterahub pracuje nad technologiami ICT stosowanymi w sektorze kultury, zarządzając miejscami dziedzictwa kulturowego w części wpisanej do UNESCO w Materze, projektami finansowanymi ze środków UE. Materahub zajmuje się opracowywaniem projektów, zarządzaniem, monitorowaniem, szkoleniami dla podmiotów publicznych i prywatnych w celu stymulowania zmian i innowacji. Materahub wspiera operatorów kreatywnych i kulturalnych w przekształcaniu ich projektów w zrównoważoną działalność gospodarczą.